• Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

DENİZ TİCARET HUKUKU
ENERJİ HUKUKU
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE HUKUKU
İŞ HUKUKU
DENİZ TİCARET HUKUKU
Sektörde kazanılmış pratik ve akademik alandaki engin tecrübesi ile büromuz, deniz ticaret hukuku ve taşıma hukuku alanında burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, özellikle tüm kargo ihtilafları, tüm denizcilik sözleşmeleri, deniz sigortaları, çatma-kurtarma, gemi alım satımları, gemi inşa projeleri ve gemi finansmanı, şirket kuruluş ve gemi sicilleri, gemi kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar, liman işletme ve lojistik konusunda hukuk danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
ENERJİ HUKUKU
Büromuz, sektörde edindiği pratik tecrübe ve birikimin dünya çapındaki müvekkillere aktarılabilmesi amacıyla, öncelikle petrol ve doğalgaz hukuku ve yenilenebilir enerji olmak üzere, kamu-özel hukuk ve saha hizmetlerinden kaynaklanan ihtilaflar hakkında gerçek ve tüzel kişilere hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Yabancı yatırımlar ve yatırımcı açısından Türk Hukuk Sistemi ve yerel uygulamalara ilişkin, şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, hisse devirleri ve yeniden yapılandırma, risk analizi ve riskin önceden belirlenmesi ile önlenebilmesine yönelik hukuki destek ve enerji sektörüne özgü tip sözleşmelerle ile ilgili hukuk danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
Büromuz, müvekkillerine şirket kuruluşları ve şirketler hukukuna ilişkin tüm konularda hukuk danışmanlık hizmetlerini kapsayan tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir. Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşmesi, hisse devirleri, şirket satın alma ve ortaklıklar, yabancı yatırımcıların yerel uygulamalar ve Türk Hukuk Sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi, hukuki görüş ve destek verilmesi, denetim, risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği, sözleşme yönetimi, dava takip ve yönetimi, insan kaynakları uygulamaları, prosedürleri ve yönetimine ilişkin hukuki hizmetler sunmaktadır.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Büromuz, Türkiye’de yürürlüğe giren 7 Haziran 2012 tarihli Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında arabuluculuk hizmetleri vermektedir.
Ayrıca uluslararası uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden en sık başvurulan tahkim konusunda ulusal ve uluslararası tahkim davalarında da tecrübe sahibi ekibimizle hukuki destek vermekteyiz.
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE HUKUKU
Özellikle yabancı yatırımcı ve şirketler açısından, iş sağlığı, güvenliği ve çevre hukukuna ilişkin hukuki prosedür ve uygulamalar azami önem taşımaktadır. Büromuz bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk danışmanlık hizmetlerini tecrübeli ekibi ve çözüm ortaklarıyla birlikte sunmaktadır.
İŞ HUKUKU
Ulusal ve uluslararası şirketlerde kazanılmış tecrübeli kadrosu ile büromuz insan kaynakları yapısı, prosedürleri ve şirket içindeki departmanların ve organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, risk analizi, Türk İş Kanunu kapsamında işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, işçi-işveren ihtilafları, iş kazaları, iş sağlığı, güvenliği ve çevre hukuku konusundaki düzenlemeler, ihtilafların minimum riskle çözümlenmesi, sendikal faaliyetler ve toplu iş sözleşme, görüşme ve müzakereleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.