• Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

DENİZ TİCARET HUKUKU VE LOJİSTİK
ENERJİ HUKUKU
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
ULUSLARARASI HUKUK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
TIP HUKUKU
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE HUKUKU
İŞ HUKUKU
DENİZ TİCARET HUKUKU VE LOJİSTİK
Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, sektörde kazanılmış pratik ve akademik alandaki yüksek tecrübesi ile, deniz ticaret hukuku, taşıma hukuku ve lojistik alanında, özellikle tüm kargo ihtilafları, tüm denizcilik sözleşmeleri, deniz, kara ve çoklu taşıma sigortaları, çatma-kurtarma, gemi alım satımları, gemi inşa projeleri ve gemi finansmanı, şirket kuruluş ve gemi sicilleri, gemi kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar ve liman işletmelerine ilkişkin hukuk danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
ENERJİ HUKUKU
Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, öncelikle petrol ve doğalgaz hukuku ve yenilenebilir enerji olmak üzere, kamu-özel hukuk ve saha hizmetlerinden kaynaklanan ihtilaflar hakkında gerçek ve tüzel kişilere hukuk danışmanlık hizmetleri sunmanktadır. Yabancı yatırımlar ve yatırımcı açısından Türk Hukuk Sistemi ve yerel uygulamalara ilişkin, şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, hisse devirleri ve yeniden yapılandırma, risk analizi ve riskin önceden belirlenmesi ile önlenebilmesine yönelik hukuki destek ve enerji sektörüne özgü tip sözleşmelerle ile ilgili çalışmaktadır.
ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU
Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, şirket kuruluşları ve şirketler hukukuna ilişkin tüm konularda hukuk danışmanlık hizmetlerini kapsayan tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir. Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşmesi, hisse devirleri, şirket satın alma ve ortaklıklar, yabancı yatırımcıların yerel uygulamalar ve Türk Hukuk Sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi, hukuki görüş ve destek verilmesi, denetim, risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği, sözleşme yönetimi, dava takip ve yönetimi, insan kaynakları uygulamaları, prosedürleri ve yönetimi, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında danışmanlık ve hukuki hizmetler sunmaktadır.
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, genel konular ile birlikte özellikle iş hukuku, enerji hukuku ve deniz ticaret hukuku alanında uzman bir arabuluculuk ofisidir. Ayrıca uluslararası uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden en sık başvurulan tahkim konusunda ulusal ve uluslararası tahkim davalarında da tecrübe sahibi ekibiyle hukuki destek vermektedir. 
ULUSLARARASI HUKUK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
Elmacıoğlu Hukuk Bürosu devletler arasındaki hukuki ilişkiler, yabancılar hukuku ve milletlerarası özel hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve kurumları, kurumlarla iletişim ve başvurular, hukuki ve idari süreçler ve uluslararası davalar konusunda uzman kadrosu ile danışmanlık hizmetleri vermektedir

TIP HUKUKU

Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, Tıp hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyen, hukukçu, bilirkişi ve hekimlerden oluşan uzman ekibi ile kişilere olduğu gibi sağlık kurumlarına da sağlık hukuku alanında, hukuken alınabilecek önlemler, hukuki ihtilafların önlenmesi için koruyucu hukuk tedbirleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hasta hakları, hastane yönetimi ve yöneticiliği, sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ve merkezleri, sağlık turizmi gibi tıp hukukunun farklı alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veren Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü, hukuk ve ceza davaları ile ilgili davalarda avukatlık hizmetleri vermektedir. 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE HUKUKU

Özellikle yabancı yatırımcı ve şirketler açısından, iş sağlığı, güvenliği ve çevre hukukuna ilişkin hukuki prosedür ve uygulamalar azami önem taşımaktadır. Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk danışmanlık hizmetlerini tecrübeli ekibi ve çözüm ortaklarıyla birlikte sunmaktadır.
İŞ HUKUKU
Ulusal ve uluslararası şirketlerde kazanılmış tecrübesi ile Elmacıoğlu Hukuk Bürosu, şirketlerde ki insan kaynakları departmanı, prosedürleri ve şirket içindeki departmanların ve organizasyon şemasının yeniden yapılandırılması, risk analizi, Türk İş Kanunu kapsamında işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, işçi-işveren ihtilafları, iş kazaları, iş sağlığı, güvenliği ve çevre hukuku konusundaki düzenlemeler, ihtilafların minimum riskle çözümlenmesi, sendikal faaliyetler ve toplu iş sözleşme, görüşme ve müzakereleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.