Paylaşım Kategorileri - Bültenler

Çarter Partilerdeki Savaş Riski Klozları Üzerine Görüş ve Öneriler

Hasar Uzmanı ve Hukukçu Danışmanımız Nazım Karadağ yorumuyla Ukrayna-Rusya savaşı ile ortaya çıkan yaptırımların ve hukuki durumun değerlendirilmesi.

detay

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi İşlemleri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilen seyir emniyeti can, mal, çevre güvenliğini korumaya yönelik bir diğer hizmet ise gemi trafik hizmetleri sistemlerinin kullanımıdır. Özellikle İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından oluşan Türk Boğazları...

detay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Yasası

Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bir tüzel kişiye ait olamaz, mutlaka gerçek kişiye ait bilgiler kişisel veri sayılmaktadır. İlgili gerçek kişinin doğrudan kimliğini gösterebilir...

detay

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji, Yasal Mevzuat ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanımına İlişkin Kanun ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Hakkında Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarını hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal...

detay

Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliği Para Cezaları

Gelişen sanayi ve teknolojik gelişmeler insan yaşamına pek çok kolaylık sağlamakla birlikte yaşanan endüstriyelleşme birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Küreselleşen dünya, insan ve çevre sağlığını büyük ölçüde tehdit eden kirlenme ile...

detay

Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Karbon Sınır Vergisi

Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) çerçevesinde tüm dünyayı ilgilendiren iklim ve çevre krizini engellemek amacıyla çok büyük bir adıma imza atmıştır. İlgili Mutabakat iklim ve çevre krizi ile mücadele kapsamında...

detay

Konteyner Taşımacılığında Demoraj İle Ardiye'nin Farkı

Konteyner taşımacılığı ile ilgilenen sektör oyuncularına bu senenin akılda kalan olayları neydi diye sorsanız, devasa bir konteyner gemisinin Suez Kanalını

detay

Döviz Kurlarinda Aşırı Değişkenlik ve Yargitay Hukuk Genel Kurulu Görüşüne Eleştİrel Bir Yaklaşım

Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde, birçok şirketin kapatılması, sokağa çıkma yasakları, devlet tarafından getirilen kısıtlamalar, üretim ve fiili çalışmanın birçok alanda durması veya yavaşlaması gibi sebeplerle, sözleşmeler bakımından...

detay

2020/12 Bülten - Covid-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgın Sebebi İle Enerji Sektörüne Getirilen Düzenlemeler

COVİD-19 VİRÜSÜ KAYNAKLI KÜRESEL SALGIN SEBEBİ İLE ENERJİ SEKTÖRÜNE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

detay

2020/11 Covid-19 Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararlarına Etkisi

COVID-19 GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARINA ETKİSİ

detay

2020/10 Bülten - Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amazon Turkey Kararı

COVID-19 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AMAZON TURKEY KARARI

detay

2020/9 Bülten - Covid-19 Havayolu Yolcu Haklarına Dair Değişiklikler

COVID-19 HAVAYOLU YOLCU HAKLARINA DAİR DEĞİŞİKLİKLER

detay

2020/7 Bülten - Covid-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Türk İş Hukuku ve İlgili Mevzuat Kapsamında İncelenmesi

COVID-19 VİRÜSÜ KAYNAKLI KÜRESEL SALGININ TÜRK İŞ HUKUKU VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İNCELENMESİ

detay

2020/6 Bülten - Covid - 19 Küresel Salgının Deniz Taşımacılığında Kullanılan Sözleşmeler Bakımından Tarafların Sorumluluğuna Etkileri

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN TARAFLARIN SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

detay

2020/5 Bülten - Covid - 19 Kaynaklı Küresel Salgın İle Getirilen Son Hukuki Düzenlemeler ve Güncellemeler

COVID-19 KAYNAKLI KÜRESEL SALGIN İLE GETİRİLEN SON HUKUKİ DÜZENLEMELER VE GÜNCELLEMELER

detay

2020/4 İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

detay

2020/3 Bülten - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

detay

2020/2 Bülten - Demiryolu İle EşyaTaşımacılığı

DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI

detay

2020/1 Bülten - Karma (Multimodal) Taşımalar ve İnsansız Gemilerin Hukuksal Boyutu

Karma (Multimodal) Taşımalar ve İnsansız Gemilerin Hukuksal Boyutu

detay