2020/4 İleti Yönetim Sistemi Nedir?

4- İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce sunulan ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği web tabanlı bir platformdur.

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, sms mesaj, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.

İYS’nin Amacı ve Bu Doğrultuda Sağladığı İmkanlar Nelerdir?

İYS ile tüm izinler ve iletişim adresleri, ulusal veri tabanlarında saklanacak, veri güvenliği sağlanacaktır. İleti Yönetim Sistemi ulusal veri tabanı ile aşağıda belirtilen özellikler sağlanacak ve tarafların ileti yönetiminde yaşadığı sorunların önüne geçilecektir.

Hizmet Sağlayıcıları:

 • Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilecektir.
 • Alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda saklayabilecektir.
 • İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, web arayüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletecektir.
 • İYS’ye iletilen onay ve ret bildirimleri, müşterilerin tüm izin hareketleri, her kanal için ayrı kayıt altında tutulacak ve günlük raporlanacaktır.

               Alıcılar:

 • Verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanı sağlayacaktır.
 • İzinsiz gönderimleri şikâyet edebilecektir.
 • Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman kullanabilecektir.
 • Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden (arama, mesaj ve e-posta) hangi Hizmet Sağlayıcı’nın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini tek ekrandan görüntüleyebilecektir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilecektir.
 • Ret hakkının kullanıldığı durumlarda uygulamada sağlanan filtre ile iletiler alıcılara gönderilmeyecektir.
 • Verdikleri onaylar için bildirim iletilecek, dilerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabileceklerdir.

Kamu:

 • Ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş alıcılara iletilecektir.
 • İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecektir.
 • Web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecektir.
 • Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alma ve güvenli biçimde saklayabilecektir.
 • Denetleme görevini hatasız ve hızlı yerine getirebilecektir.

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışıyor?

İleti izinleri için güvenli veri tabanı düzenlemesiyle birlikte artık tüm ticari elektronik ileti izinleri, İYS’de saklanabilecek. Ticari ileti gönderen tüm işletmeler (hizmet sağlayıcılar), pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam, özel gün kutlamaları vb. içerikli ticari iletilerini müşterilerine arama, sms mesaj, e-posta olarak iletebilmek için alıcılarından aldıkları iletişim izinlerini İYS’ye aktaracak. Vatandaşlar yani alıcılar ise bu izinleri için çıkış (ret) haklarını diledikleri zaman kullanabilecek.

Alıcılar, nereden, ne zaman, hangi kanal üzerinden hangi hizmet sağlayıcının veya markanın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini İYS üzerinden görüntüleyecek. Hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, sms, e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilecek ve tüm bu işlemler tek bir platformdan yapılabilecek.

İşletmeler herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların (alıcıların) verdikleri izinleri İYS üzerinden kontrol edecek ve sadece izin vermiş alıcıları ticari elektronik ileti gönderebilecekler. Çıkış (ret) hakkının kullanıldığı durumlarda İYS filtresi sayesinde bu iletiler ret hakkını kullanmış alıcılara gönderilmeyecek.

Ticari ileti almayı reddettikleri bir işletmeden tekrar ileti alan vatandaşlar, şikayet haklarını İYS üzerinden hızlıca kullanabilecekler. İYS üzerindeki tüm izinler ve tüm iletişim adresleri ulusal veri tabanında güvenli bir şekilde saklanacak.

Şirketler ve işletmeler İYS’ye Nasıl Başvurabilir?

Başvuru yapmak isteyen şirketler ve işletmeler MERSİS üzerinden bilgilerini güncelleyerek,

Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesini, e-İmzaları ile onaylamalı ve başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.

Hizmet sağlayıcı işletme tüzel kişi ise; Şirket unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS no ve fatura adresi, imza sirküleri, firma unvanı ve yetkililerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi, tescilli marka bulunuyor ise marka tescil belgeleri (zorunlu değil) ve ıslak imzalı İYS Hizmet Sözleşmesi,

İmza yetkilisinin ad ve soyad, doğum tarihi, TC no, cep telefonu numarası, e-mail adresi başvuru için gerekli belgelerdir.

Alıcılar İYS’ye Nasıl Başvurabilir?

Alıcılar; İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden onay ve ret işlemlerini yönetebileceklerdir.

Tüm yöntemler, senkronize olarak diğer platformlarda da güncellenecek, alıcılar istedikleri platformdan takip edebileceklerdir.

Hizmet sağlayıcı gerçek kişi ise; imzaya yetkili kişilerin bilgilerini ve yukarıda adı geçen belgeleri aynı olması koşulu ile MERSİS no yerine TC numarası, imza sirküleri veya imza beyannamesi ile yapabilir.

İleti Yönetim Sistemi Başvuru ve İşleyişi İçin Takvim Nasıl İlerleyecek?

 • 3 Ocak 2020 : İYS’nin açılması, hizmet sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi
 • Ocak 2020 : Hizmet sağlayıcılar için İYS başvurularının açılması
 • Temmuz 2020 : Hizmet sağlayıcılar için İYS platformunun açılması
 • 1 Aralık 2020 : 150.000 adet ve üstünde ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların İYS ye son veri yükleme tarihi
 • 15 Şubat 2021: İletişim adres sayısı 150.000 adedin üzerinde olan hizmet sağlayıcılar için geçmiş tarihli izinlerin onaylı olarak kabul edilmesi
 • 31 Mayıs 2021: 150.000 adet ve altında ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların İYS ye son veri yükleme tarihi
 • 15 Temmuz 2021: İletişim adres sayısı 150.000 adedin üzerinde olan hizmet sağlayıcılar için geçmiş tarihli izinlerin onaylı olarak kabul edilmesi