2020/3 Bülten - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3- TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılması gerekeceği belirtilmiştir.

Yönetmelik ile tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alması gereken bilgilere aşağıdaki bilgiler de eklenmiştir:

Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin yer aldığına dair bilgi

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ilişkin bilgi

Ayrıca, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği’nde “tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam” olarak tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı, diğer Yönetmelikler’e de dahil edilerek, yazılı fiziksel belgelere alternatif yöntemler sunulmuştur.