Dövizle Sözleşme Yasağında Yeni Karar

30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Türk parasının kıymetini korumak amaçlı alınan sözleşmelerde yapılacak olan ödemelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasağı 13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, kararda ‘bazı istisnaların’ olacağı belirtilmişti. Bu Kararı takiben hazırlanan ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı.

Beklenen Tebliğ’de, Türk Lirası ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacaktır. Ancak taraflar anlaşamazlar ise, 2 Ocak 2018 tarihindeki öncesinde yapılan sözleşmeler için 2 Ocak 2018 tarihindeki kur dikkate alınacak. Bu tarihte ki kur ise Dolar/TL 3,76’dir.

Ancak 2 Ocak 2018 tarihi sonrasındaki sözleşmelerde, sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.