Paylaşım Kategorileri - Bültenler

2020/10 Bülten - Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amazon Turkey Kararı

COVID-19 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AMAZON TURKEY KARARI

detay

2020/9 Bülten - Covid-19 Havayolu Yolcu Haklarına Dair Değişiklikler

COVID-19 HAVAYOLU YOLCU HAKLARINA DAİR DEĞİŞİKLİKLER

detay

2020/7 Bülten - Covid-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Türk İş Hukuku ve İlgili Mevzuat Kapsamında İncelenmesi

COVID-19 VİRÜSÜ KAYNAKLI KÜRESEL SALGININ TÜRK İŞ HUKUKU VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İNCELENMESİ

detay

2020/6 Bülten - Covid - 19 Küresel Salgının Deniz Taşımacılığında Kullanılan Sözleşmeler Bakımından Tarafların Sorumluluğuna Etkileri

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN TARAFLARIN SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

detay

2020/5 Bülten - Covid - 19 Kaynaklı Küresel Salgın İle Getirilen Son Hukuki Düzenlemeler ve Güncellemeler

COVID-19 KAYNAKLI KÜRESEL SALGIN İLE GETİRİLEN SON HUKUKİ DÜZENLEMELER VE GÜNCELLEMELER

detay

2020/4 İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?

detay

2020/3 Bülten - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

detay

2020/2 Bülten - Demiryolu İle EşyaTaşımacılığı

DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI

detay

2020/1 Bülten - Karma (Multimodal) Taşımalar ve İnsansız Gemilerin Hukuksal Boyutu

Karma (Multimodal) Taşımalar ve İnsansız Gemilerin Hukuksal Boyutu

detay